Beroep op bedrijfsleven, scholen en kerken

De Voedselbank Enschede-Haaksbergen doet deze maand een beroep op potentiële leveranciers in beide gemeenten.

Er is een brief uitgegaan aan bedrijven, alle basisscholen zijn opgeroepen een voedselproject te starten en ook de kerken in beide gemeenten zijn gevraagd  in het kader van de Dankdag voor het Gewas of anderszins houdbare producten in te zamelen. Overwogen wordt om begin 2014 ook consumentenacties te gaan houden.

Het wordt moeilijker om een redelijk gevuld en zo gevarieerd mogelijk pakket uit te reiken. De recessie laat zich voelen, bedrijven  kopen scherper in, voeren een stringenter voorraadbeheer en letten op de kleintjes. En dat terwijl het aantal gezinnen dat aanklopt bij de voedselbank helaas toeneemt! Wij verstrekken momenteel elke week rond de 560 voedselpakketten.