Aanvraagformulier

Download hier het Aanvraagformulier Voedselhulp 2019 (laatste aanpassing  gedaan op 08-01-2019).
Om de formulieren te kunnen openen hebt u Acrobat Reader nodig.

De stappen voor het verkrijgen van een voedselpakket:

 1. Download het aanvraagformulier of vraag uw hulpverlener het te downloaden.
 2. Pagina 1 moet volledig worden ingevuld.
 3. Pagina 2 moet ingevuld worden door de begeleidende of hulpverlenende instantie. Neem hiervoor uw financiële gegevens mee en vul samen het aanvraagformulier in (vul het zo compleet mogelijk in). De hulpverlener is medeverantwoordelijk voor de juiste gegevens. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze pagina is .
 4. Het formulier dient opgestuurd te worden naar het volgende adres:
  Stichting Voedselbank Enschede
  Postbus 40202
  7504 RE Enschede
 5. Of stuur het ingescand, voorzien van handtekening of stempel van de hulpverlener, via email naar info@voedselbankenschedehaaksbergen.nl
 6. Aanvragen worden behandeld op dinsdagochtend. Diezelfde week ontvangt u schriftelijk bericht of u in aanmerking komt voor een voedselpakket.