Hoe vraag ik een voedselpakket aan?

Als u in aanmerking wilt komen voor een voedselpakket, dan kunt u dit aanvraagformulier Aanvraagformulier Voedselhulp 2019 invullen en insturen. Hiervoor heeft u het gratis softwareprogramma Adobe Reader nodig.

Inkomsten en uitgaven

Op pagina 2 van het aanvraagformulier moeten de inkomensgegevens worden ingevuld door of samen met de begeleidende of hulpverlenende instantie. Zorg ervoor dat u uw financiële gegevens bij de hand heeft. Denk aan gegevens als uw loon of uitkering, huurtoeslag, zorgtoeslag, eventuele alimentatie, kostgeld dat de kinderen betalen en bijzondere bijstand.

U moet daarnaast kunnen laten zien wat u uitgeeft aan huur, energie, verzekeringen en het aflossen van schulden. Voor telefoon- en internetkosten rekent u de werkelijke kosten tot een maximum van € 60,- per maand.

Stempel

Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze volledig is ingevuld en is ondertekend door of voorzien van een stempel van de hulpverlener. Hiervoor kunt u terecht bij:

  • uw consulent of contactpersoon van de gemeente (telefoonnummer 053-48 17 800)
  • het Formulierenadviespunt van het Diaconaal Platform Enschede (telefoonnummer 06 51758005)
  • thuiszorgorganisaties, zoals Livio en Carint
  • Humanitas Thuisadministratie Enschede
  • Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
  • Mee Twente
  • PITTWENTE
  • stichting Stuiver Enschede

Wanneer krijg ik mijn voedselpakket?

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier op naar: Stichting Voedselbank Enschede-Haaksbergen, postbus 40202, 7504 RE Enschede. Uw aanvraag wordt op dinsdagochtend door ons behandeld. U ontvangt in dezelfde week schriftelijk bericht of u in aanmerking komt voor een voedselpakket. Uitgifte van de pakketten vindt plaats op vrijdagmiddag van 16.00 tot 18.30 uur.