Hulp bij het aanvraagformulier

Deze informatie heeft u nodig bij het invullen van het aanvraagformulier:

Inkomsten:
1. loon / uitkering
2. huurtoeslag
3. zorgtoeslag
4. alimentatie
5. kostgeld kinderen
6. bijzondere bijstand

Uitgaven:
1. volledige huur
2. energiekosten
3. verzekeringen
4. schuldenlasten

De kosten voor telefoon/internet (met een maximum van 60,00 euro per maand) staan bij uitgaven op het aanvraagformulier, dit zijn reguliere uitgaven.

Het netto besteedbaar inkomen voor voedsel en kleding is datgene wat overblijft na de uitgaven van de inkomsten te hebben afgetrokken.

Vervoerskosten worden niet meegerekend. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer op medisch advies een auto noodzakelijk is of indien deze voor het werk onmisbaar is. Kosten voor de kinderen moet u betalen van de kinderkorting. Hier vallen ook de schoolkosten onder. Voor veel kosten zoals school, sport en boeken kunt u een vergoeding aanvragen bij de de gemeente Enschede. De formulieren moeten altijd ingevuld worden in samenwerking met een hulpverlenende instantie.

Voor goedkeuring van de inkomenstoets kunt u onder meer terecht bij:
– uw consulent/contactpersoon van de gemeente (053-4817800)
– Formulierenbrigade (053-4817800)
– thuiszorgorganisaties
– Humanitas Thuisadministratie
– PIT Twente
– Stichting Stuiver
– Stadsbank Oost Nederland