Organisatie

Wie zijn wij en wat doen we?

De Voedselbank Enschede-Haaksbergen is een non-profitorganisatie en verstrekt wekelijks een pakket levensmiddelen aan mensen die het nodig hebben. Sinds de oprichting van de Voedselbank Enschede in 2006 is de behoefte aan voedselondersteuning flink toegenomen. Van 16 pakketten per week in 2006 zijn we gegroeid naar ongeveer 440 voedselpakketten per week in 2019, waarvan 40 via het Haaksbergse uitgiftepunt. Daarmee ondersteunen wij circa 1.000 personen.  De Voedselbank Enschede-Haaksbergen ontvangt via het regionale distributiecentrum in Deventer voedselproducten die landelijk zijn aangeleverd.
Verder zamelen wij restpartijen levensmiddelen in bij producenten, supermarkten, bakkers, slagers en andere winkeliers in Enschede, Haaksbergen en de directe omgeving. Wij profiteren daarnaast van acties van kerken, scholen en maatschappelijke organisaties die van tijd tot tijd producten inzamelen. Ook particulieren dragen bij door bijvoorbeeld hun kerstpakket af te staan. Dankzij de samenwerking met biologische boerderij De Viermarken en diverse andere moestuinen in Enschede zijn wij momenteel ook in staat onze cliënten verse groenten aan te bieden.

Onze visie

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Onze kernwaarden

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen: • We werken uitsluitend met vrijwilligers • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’) • We zijn transparant in onze verantwoording

Onze hoofddoelstellingen

De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:

 • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
 • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Organisatie

Voedselbank Enschede/Haaksbergen is een non-profitorganisatie en werkt op alle niveaus met vrijwilligers. In totaal zijn ruim 100 vrijwilligers actief. Zij zetten zich onder andere in voor het verwerven en ophalen van voedsel, het verwerken daarvan, het samenstellen en uitdelen van pakketten, het werven van fondsen, contact met cliënten, bestuur en administratie. Voedselbank Enschede-Haaksbergen maakt deel uit van de landelijke Stichting Voedselbanken Nederland waarin alle 158 voedselbanken in ons land samenwerken. De stichting kent acht regio’s. Wij vallen onder de regio Salland & Twente.

Bestuur

Ons bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

 • Voorzitter: Ruud Gardenbroek
 • Secretaris: Fred Paats
 • Penningmeester: Henk van de Wetering
 • Algemeen lid cliëntenadministratie en acceptatie: Dineke van der Velde
 • Algemeen lid voedselhandling (o.a. uitgifte): Vacature
 • Algemeen lid voedselverwerving: Wim Sprakel
 • Algemeen lid vrijwilligerszaken: Fredy de Graaf
 • Algemeen lid inkoop: Henk Mulder
 • Algemeen lid communicatie en PR: Vacature

Jaarplan 2019

In het jaarplan 2019 vindt u onze speerpunten voor dit jaar.

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2018: Jaarverslag 2018 VBEH

Het jaarverslag 2017: jaarverslag 2017

Lees hier het jaarverslag 2016 Jaarverslag2016_VBEH

Klik hier voor het jaarverslag 2015 Jaarverslag2015_Voedselbank Enschede-Haaksbergen

Leest u hieronder het jaarverslag over 2014. Jaarverslag VBEH 2014 definitief

Financiën

De financiële verantwoording over 2018 leest u in:

Def. rapport feit. bevindingen 2018 Voedselbank

 

De jaarcijfers over 2017:

Getekende balans per 31 december 2017

Getekende staat van baten en lasten 31 december 2017

 

Balans en staat van baten en lasten 2016

Balans en staat van baten en lasten 2015

Jaarcijfers 2014

Statuten

Hieronder vindt u de statuten van onze Stichting. Statuten Stichting Voedselbank Enschede-Haaksbergen per 2015-8-14

Huishoudelijk reglement

In bijgaande link vindt u het huishoudelijk reglement van onze voedselbank: huishoudelijk reglement_VBEH_versie24nov2018

Regelgeving

Wij hanteren de regels van de landelijke stichting Voedselbanken Nederland. Om te kunnen voldoen aan de eisen die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stelt, beschikt de Voedselbank Enschede-Haaksbergen over koelruimtes, diepvriescapaciteit en twee transportbussen, waaronder één met koelinstallatie.

Privacy Statement

Het privacy statement van onze Voedselbank leest u hier: Privacy statement Voedselbanken Enschede

Educatie

Op verzoek van scholen, kerkgemeenschappen of organisaties geven wij regelmatig voorlichting over ons werk. Dat kan op locatie maar ook in de voedselbank zelf. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de Voedselbank Enschede-Haaksbergen op 06 – 205 860 39 of info@voedselbankenschedehaaksbergen.nl. Wij zijn u graag van dienst!