Sponsoren

Voedsel doneren door bedrijven

Heeft u als producent of winkelier producten die u niet meer kunt of wilt verkopen omdat de verpakking niet in orde is of omdat de houdbaarheidsdatum te dichtbij is? Blijft u zitten met een restpartij omdat u overgaat op een ander assortiment? De Voedselbank Enschede-Haaksbergen is constant op zoek naar levensmiddelen en aanverwante dagelijkse boodschappen om de voedselpakketten te kunnen samenstellen. Wij kunnen uw restpartijen daarom goed gebruiken.

Neem contact met ons op en bel 06-12584972 of stuur een e-mail naar info@voedselbankenschedehaaksbergen.nl.

Kostenbesparing

Als u levensmiddelen doneert aan de voedselbank, bespaart u daarmee in één keer op kosten voor zowel de afvoer als voor de vernietiging van voedsel. De voedselbank beschikt namelijk over eigen vrachtwagens met koelinstallaties. Wij halen de voedingsmiddelen daarom zonder problemen bij u op. Tegelijkertijd helpt u onze cliënten enorm. Meewerken aan de voedselbank levert u bovendien de nodige goodwill op van uw relaties en werknemers. Wilt u meer weten over voedseldonatie? Wij leggen u graag uit hoe een en ander in z’n werk gaat.

Bel 06-12584972 of stuur een e-mail naar info@voedselbankenschedehaaksbergen.nl.

Particulieren en organisaties

Bijdragen van particulieren of organisaties zijn uiteraard ook van harte welkom. Als u producten wilt doneren, dan zijn wij het meest gebaat bij de dagelijkse boodschappen, zoals koffie, thee, suiker, houdbaar broodbeleg, groente/vlees/fruit in blik, saus, rijst, macaroni en persoonlijke verzorgingsproducten als deodorant, shampoo, tandpasta en wasmiddel.

U kunt de producten brengen naar de voedselbank in Enschede, Hengelosestraat 108 – 7514 AK Enschede . De openingstijden zijn:

Maandag en dinsdag 9.00 tot 14.00 uur; woensdag t/m vrijdag 9.00 tot 16.00 uur.

Voor andere tijden of voor telefonisch contact met dagcoördinator: 06-42476553. Gaat het om grotere hoeveelheden? Dan halen wij deze graag bij u op met onze bestelwagen.

 

Voedselveiligheid

Uiteraard houden wij ons aan de richtlijnen voor voedselveiligheid van de Voedsel- en Warenautoriteit. Hieronder valt bijvoorbeeld het ‘gesloten houden van de koudeketen’ en het ‘omgaan met de houdbaarheid van producten’. Producten zijn echter vaak veel langer houdbaar dan op de verpakking staat vermeld. De Keuringsdienst van Waren heeft bepaald welke levensmiddelen zonder gevaar voor de gezondheid kunnen worden gebruikt na de houdbaarheidsdatum. Om deze lijst van levensmiddelen te kunnen lezen heeft u het gratis softwareprogramma Adobe Reader nodig.

Wilt u meer weten over de regels van de Voedsel- en Warenautoriteit voor voedselbanken? Raadpleeg dan www.nvwa.nl en zoek op ‘charitatieve instellingen’.

Financiële bijdragen

De voedselbank heeft geen personeelskosten en het voedsel krijgen wij gratis. Toch zijn er nogal wat kostenposten om de organisatie draaiende te houden. Denk alleen al aan het ophalen, (gekoeld) opslaan en distribueren van het voedsel. Maar ook zijn er kosten voor huisvesting, energie,  telefoon, verzekeringen enzovoort. De exploitatiekosten van onze organisatie en activiteiten bedragen op dit moment ongeveer € 3,- per voedselpakket. Elke financiële bijdrage is dan ook welkom!

Warm hart

Gelukkig dragen diverse instanties de voedselbank een warm hart toe. Naast een bijdrage van de gemeenten Enschede en Haaksbergen ontvangen wij giften van bedrijven, particulieren, kerken, serviceclubs, scholen en andere maatschappelijke organisaties. Toch zijn we blijvend op zoek naar financiële hulpmiddelen om ons werk mogelijk te maken ten behoeve van onze cliënten.

Helpt u mee?

U kunt de Voedselbank Enschede-Haaksbergen ook financieel steunen door een gift over te maken op Bankrekeningnummer (IBAN): NL98 RABO 0316 0408 78 ten name van Stichting Voedselbank Enschede-Haaksbergen. In overleg kan uw donatie een concrete bestemming krijgen, maar ook algemene donaties zijn zeer welkom. Indien gewenst wordt uw naam als sponsor of donateur op de website en in andere publicaties vermeld.

ANBI

Omdat de voedselbank door de Belastingdienst wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling is uw gift aftrekbaar voor de belastingen. Ons RSIN nummer is 816848658.