Voedselbank organiseert geen huis-aan-huis collectes

We krijgen de afgelopen weken meerdere signalen dat er door een organisatie genaamd KISVO wordt gecollecteerd en  de voedselbank wordt genoemd als goede doel. Men verkoopt puzzelboekjes onder de noemer puzzle4food. Voedselbank Enschede Haaksbergen is hiervan niet op de hoogte en de organisatie heeft zich niet gemeld bij de Voedselbank.

Het blijkt dat dit ook het geval is in de gemeenten Almelo, Hengelo, Deventer en Sittard. Voedselbanken Nederland kent de organisatie KISVO niet en heeft geen opdracht gegeven voor een collecte.