Werken bij de voedselbank

Wij zijn met enige regelmaat op zoek naar vrijwilligers die ons team willen versterken. Kijk bij vacatures voor meer informatie hierover. Wie zich als vrijwilliger aanmeldt, kan na een korte kennismakingsperiode kiezen voor bepaalde werkzaamheden en bepaalde dagen of uren. Bekijk de promotiefilm Voedselbank Enschede-Haaksbergen die door vijf 1e jaarsstudenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening van Saxion is gemaakt.

Vrijwilliger worden

Vrijwilliger zijn bij de voedselbank betekent werken vanuit een respectvolle, accepterende houding. Om vrijwilliger bij ons te worden mag je voor minimaal een jaar geen cliënt zijn. Heb je interesse of wil je meer weten, dan willen wij graag met je kennismaken! Vul het Aanmeldingsformulier-voor-vrijwilligerswerk_2017 in en stuur deze naar Gerda Zeijlstra: vrijwilligers@voedselbankenschedehaaksbergen.nl

Vacatures

De Voedselbank Enschede-Haaksbergen werkt op alle niveaus met vrijwilligers. In totaal zijn ruim 100 vrijwilligers in diverse functies actief. Wij werken met functiebeschrijvingen, zodat duidelijk is wat er van je wordt verwacht. Wederzijdse afspraken leggen we vast in een vrijwilligerscontact en zorgen ervoor dat je ook verzekerd bent. Op dit moment hebben we de volgende vacatures.

Vacature reservecoördinator

vacature medewerker Voedselverwerving_groenzaken